čtvrtek 21. července 2011


...ale nemělo by! Právě teď totiž nadešel čas, kdy byste měli napnout slechy i zraky, neboť nastává detailní výklad pravidel

Pravidla budou vysvětlena i před startem jednotlivých etap, ale když si je nastudujete už nyní, bude to oboustranně výhodnější. Pro Vás z toho plyne možnost naplánovat výhodnou strategii, pro orgy šetření hlasivek.

Pravidla  Cyklistického rogainingu:

Hráči dostanou na startu mapu s vyznačenými stanovišti - kontrolami. Celkový počet kontrol bude 35 - 40. Cílem hráčů je v daném časovém limitu (6 hodin) projet co nejvíce kontrol a z indicií, které se na kotrolách vyskytují sestavit cílové heslo. U kontrol není dáno pořadí, hráči si ho určují (dle uvážení a svých fyzických možností) sami.
Kontrolní stanoviště je označeno zalaminovanou kartičkou formátu A6 s logem FOŠNY, indicie je napsaná na rubu kartičky. Na každé kontrole se vyskytuje PRÁVĚ JEDNA INDICIE a každá přivezená indicie má hodnotu 1 BOD.

Hodnocení: Týmy, které v časovém limitu dorazí do cíle s vyluštěným heslem se umisťují před týmy, které heslo nemají, bez ohledu na počet přivezených indicií. Mezi týmy, které vyluštily heslo rozhoduje o pořadí čas.
Mezi týmy, které heslo nevyluštily (nebo vyluštily po limitu) rozhoduje počet bodů, který odpovídá počtu přivezených indicií. Při překročení limitu - pozdním příjezdu - se uděluje penalizace -1bod za každých 5 minut zpoždění.

Příklad: Tým frikulín vyluštil heslo z 20ti indicií, ale přijel 18 minut po limitu. Vyluštění hesla se tím pádem nepočítá, za indicie má 20 bodů, za pozdní příjezd penalizaci -3, výsledný počet bodů je tedy 17.

Při rovnosti počtu výsledných bodů rozhoduje čas.
Při finiši rozhoduje dotek na pumpu cílové základny druhým (posledním) členem finišujících týmů.

Upozornění: Hráči se po celou dobu této etapy musí držet na dohled od sebe, rozdělovat se je zakázáno! Jedinou výjimkou je případ totálního technického selhání kola, jehož majiteli nezbývá než dojet na základnu vlakem/stopem/busem. V tomto případě smí jeho parťák pokračovat ve hře sám.
Ačkoliv se jedná o cyklistickou etapu, můžete kola v kterékoli její části nést/vést/hodit do škarpy; a to včetně finiše. I tady však platí pravidlo o nerozdělování, tedy žádné "pohlídej mi kolo a já tam pro to zaběhnu..."


Pravidla nočního orienťáku:

Hráči dostanou mapu (resp. mapy - při milosrdnosti orgů bude mapa dublovaná turistická-katastrální) s označenými kontrolami. Kontroly jsou označeny čísly a spojeny spojnicemi, trať je nutno projít v uvedeném pořadí! Nicméně, v některých případech bude pro další postup nabídnuto více alternativ (kontrol), správná je však pouze jedna z nich. Na kontrole, která této "vidlici" předchází bude umístěna šifra, jejíž vyluštění by vám mělo napovědět na kterou z možností se vydat. Můžete se rozhodnout, zda chcete luštit šifru, nebo jednoduše oběhat všechny nabízené alternativy. I na "špatných" volbách bude umístěna kontrola (výše popsaná kartička + reflex) společně s informací, že jste vedle.
Cílem je proběhnout v co nejrychlejším čase všechny kontroly (samozřejmě, stačí jen ty správné) a nalepit lepičky na nich umístěné do průkazky, kterou dostanete na startu.

Příklad: Tým frikulín doběhl na kontrolu číslo 2. Dále má na výběr z možností 3a, 3b a 3c. Na kontrole 2 si bere 2 exempláře šifry a usazuje se kus opodál. Šifra není těžká, po vyluštění hesla "zřícenina" tým vyráží k alternativě 3c, která je umístěna na zřícenině hradu. BINGO! Tady je čeká další šifra, která ale vypadá dost nepřátelsky. Jelikož varianty 4a, 4b a 4c nejsou moc daleko od sebe, rozhoduje se tým proběhat všechny. Správná varianta je, samozřejmě, až ta poslední. Co naplat! Dále si tým odpočine od luštění, neboť kontrola 5 je pouze jedna, takže namapuje a peláší jak nejrychleji to jde....

Hodnocení: rozhoduje čas proběhnutí celé trasy, upravený o bonusy, které lze získat vyluštěním určených šifer (bude to na nich napsáno). Tým, kterému chybí jedna (nebo více) kontrol bude v této etapě diskvalifikován.


Pravidla plaveckého paměťáku:

Týmy mají za úkol překonat cca 50ti metrový plavecký úsek, na jehož konci čeká cca 60 samostatných indicií. Hráči ma jí za úkol si jich co nejvíce zapamatovat a po návratu (opět přeplavání 50ti metrového úseku) zapsat do karty týmu. Po vystoupení z vody do prostoru s indiciemi platí zákaz mluvení, a to i mezi členy jednoho týmu. Z donesených indicií mají týmy za úkol sestavit cílové heslo. Limit pro etapu je jedna hodina.

Hodnocení: U týmů, které do limitu vyluští heslo rozhoduje o pořadí čas. U týmů, které do skončení limitu heslo nevyluští rozhoduje počet přinesených indicií

Upozornění: V této disciplíně neplatí zákaz rozdělování, je na týmech jakou strategii zvolí. Klidně se mohou rozdělit na "plavce" a "luštiče", přičemž luštič ani nevleze do vody. Ale uznejte, nebyla by to škoda...? (a navíc: fakt je váš parťák taková korba i bedna zároveň?;)


Celkové hodnocení

Za každou etapu se udělují body podle pořadí. První získá tolik bodů, kolik bude týmů, každý další pak o bod méně. Poslední získává 1 bod. Diskvalifikovaný tým nezískává nic. O konečném pořadí rozhoduje prostý součet bodů z etap.

TĚŠÍM(E) SE NA VÁS!
SPORTU ZDAR, ŠIFRATLONU ZVLÁŠTĚ!

Žádné komentáře:

Okomentovat