úterý 16. srpna 2011


TAAAAK...a máme to za sebou! Orgové si oddychli (snad už se dá přiznat, že org byl jenom jeden), takže org si oddychl, že to účastníci víceméně ve zdraví přežili a účastníci si zřejmě (dle některých fb statusů a řečí) oddechli ze stejného důvodu neméně!

Všem děkuju za účast, doufám, že se Vám FOŠNA líbila a že tento nultý, testovací ročník rozhodně nebyl poslední. A že se příští rok znovu na FOŠNĚ setkáme, s některými už v roli organizátorů....

Na stránkách není zřízena zeď nářku, přesto bych účastníky, kteří mají čas a chuť, poprosila o malý feedback - třeba sem do komentářů, a nenechte se ovlivnit tím, co napsali ti před váma!
Stačí 1 bod, který se vám líbil a 1 bod, který se nelíbil, resp. který byste změnili. Může to být cokoli.

Na tomto místě se ještě sluší poděkovat všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu hry, jmenovitě:

Garretovi a jeho rodičům za zapůjčení základny
Robovi za půjčení auta
mojí mamince za to, že ušila pytlíky na ceny, upekla buchtu a testovala některé z šifer
Matěji Klusáčkovi za testování šifer
Janče Gebauerové za totéž
Mátě za sbírání kartiček
..a všem ostatním, na které jsem nyní zapomněla a nezasloužili si to..DÍKY VŠEM!

Orgové se tedy loučí, přejí příjemnou regeneraci a teší se na viděnou!

P.S.....VÝSLEDKY

Etapa 1 - cyklistický rogaining

1. Segmentation fault (heslo, čas 6:09)                     - 5 bodů
2. Rychnováci (heslo, čas 6:10)                               - 4 body
3. Máťovci (heslo ne, čas 6:30, 13 indicií)               - 3 body
4. Splašený veverky (heslo ne, čas 6: 53, 12 indicií) -2 body

Etapa 2 - noční orienťák

1. Rychnováci (čas 7:11, 40BM)                        - 5 bodů
2. Splašený veverky (čas 7:20, 40BM)               - 4 body
3. Segmentation fault (čas 7:21, 30BM)              - 3 body
4. Máťovci (čas 9:13, 20BM)                            - 2 body

Etapa 3 - plavecký paměťák

1. Máťovci (heslo, čas 00:52)                            - 5 bodů
2. Splašený veverky (heslo, čas 00:56)               - 4 body
3. Rychnováci (heslo ne, 47 písmen)                   - 3 body
4. Segmentation fault (heslo ne, 46 písmen)         - 2 body

CELKOVÉ VÝSLEDKY:

1. Rychnováci              - 12 bodů
2. Máťovci                  - 10 bodů
    Segmentation fault    - 10 bodů
    Splašený veverky     - 10 bodů


PPS............FOTKY

 Fotky jsou ZDE

úterý 9. srpna 2011


..tak , tohle je přátelé konec. Konec předherních frků, tádydádydá. Orgové přejí dobrou noc a posílají OPRAVDU UŽ POSLEDNÍ informace před hrou:

Start hry je v Potštejně na plácku před zámkem v 11:30 SELČ

Harmonogram dopravy na start je následovný:
Sejdeme se na nádraží v Ústí nad Orlicí (na parkovišti před nádražím). Čeká se na vlaky:
- od Prahy R 867 Slavkov (7:48 Praha hl.n., 9.07 Pardubice, 9:40 Ústí nad Orlicí)
- od Bratislavy  SC 278 Slovenská strela (5:54 Bratislava, 7:16 Brno). Do tohoto vlaku je nutné zajistit rezervaci pro kolo předem!!!
- od Brna R 866 Slavkov (8:47 Brno, 10:14 Ústí nad Orlicí)

Pozn.: Je to nepříjemné, ale mezi Chocní a Pardubicemi a Brnem a Českou Třebovou jsou výluky (tj. skoro na celém koridoru!) Z IDOSu nelze přesně zjistit jak moc se výluky dotknou přepravy kol a pod., zjistěte si to ve vlastním zájmu s předstihem!!

Na nádraží vám orgové odeberou věci a přemístíte se po vlastní ose diretissimou do Potštejna. Tady od 11:00 proběhne registrace a výklad pravidel a budou zodpovězeny případné dotazy. 15 min před startem dostanete mapu, abyste mohli zvolit taktiku, odhadnout síly, naplánovat trasu, upevnit mapu na kolo atd.
Předpokládaný ostrý start je 11:30

NOVINKY A ZMĚNY V PRAVIDLECH:
- limit pro rogaining se zvyšuje na 6,5 hod
- bylo řečeno, že stačí silniční kolo. Poté, co byly kontroly rozvezeny na favoritce můžu potvrdit, že stačí ALE jsou tam úseky, kde by se o dost víc hodilo kolo trekové.
- doporučujou se helmy. Vemte si je...kvůli sobě
- mapy budou vodovzdorně upraveny


Konec hry se předpokládá v neděli cca ve 13:00 v Rychnově nad KněžnouPřihlášené týmy:

1. Máťovci (Máťa Entová a Honza Smyčka)
2. Rychnováci (Radek "Garret" Meloun a Petr Kotyza)
3. Segmentation Fault (Ondra "Chalda" Chaloupka a Robert Richter)
4. ...a možná přijde i kouzelník. Necháme se překvapit.

ORGOVÉ VÁS BUDOU OČEKÁVAT DO 10:14 V ÚSTÍ NA NÁDRAŽÍ NEBO V 11:00 V POTŠTEJNĚ. ODVOZ VĚCÍ BUDE. MĚJTE SE FOŠNOVĚ, TĚŠÍM SE NA VÁS!
čtvrtek 21. července 2011


...ale nemělo by! Právě teď totiž nadešel čas, kdy byste měli napnout slechy i zraky, neboť nastává detailní výklad pravidel

Pravidla budou vysvětlena i před startem jednotlivých etap, ale když si je nastudujete už nyní, bude to oboustranně výhodnější. Pro Vás z toho plyne možnost naplánovat výhodnou strategii, pro orgy šetření hlasivek.

Pravidla  Cyklistického rogainingu:

Hráči dostanou na startu mapu s vyznačenými stanovišti - kontrolami. Celkový počet kontrol bude 35 - 40. Cílem hráčů je v daném časovém limitu (6 hodin) projet co nejvíce kontrol a z indicií, které se na kotrolách vyskytují sestavit cílové heslo. U kontrol není dáno pořadí, hráči si ho určují (dle uvážení a svých fyzických možností) sami.
Kontrolní stanoviště je označeno zalaminovanou kartičkou formátu A6 s logem FOŠNY, indicie je napsaná na rubu kartičky. Na každé kontrole se vyskytuje PRÁVĚ JEDNA INDICIE a každá přivezená indicie má hodnotu 1 BOD.

Hodnocení: Týmy, které v časovém limitu dorazí do cíle s vyluštěným heslem se umisťují před týmy, které heslo nemají, bez ohledu na počet přivezených indicií. Mezi týmy, které vyluštily heslo rozhoduje o pořadí čas.
Mezi týmy, které heslo nevyluštily (nebo vyluštily po limitu) rozhoduje počet bodů, který odpovídá počtu přivezených indicií. Při překročení limitu - pozdním příjezdu - se uděluje penalizace -1bod za každých 5 minut zpoždění.

Příklad: Tým frikulín vyluštil heslo z 20ti indicií, ale přijel 18 minut po limitu. Vyluštění hesla se tím pádem nepočítá, za indicie má 20 bodů, za pozdní příjezd penalizaci -3, výsledný počet bodů je tedy 17.

Při rovnosti počtu výsledných bodů rozhoduje čas.
Při finiši rozhoduje dotek na pumpu cílové základny druhým (posledním) členem finišujících týmů.

Upozornění: Hráči se po celou dobu této etapy musí držet na dohled od sebe, rozdělovat se je zakázáno! Jedinou výjimkou je případ totálního technického selhání kola, jehož majiteli nezbývá než dojet na základnu vlakem/stopem/busem. V tomto případě smí jeho parťák pokračovat ve hře sám.
Ačkoliv se jedná o cyklistickou etapu, můžete kola v kterékoli její části nést/vést/hodit do škarpy; a to včetně finiše. I tady však platí pravidlo o nerozdělování, tedy žádné "pohlídej mi kolo a já tam pro to zaběhnu..."


Pravidla nočního orienťáku:

Hráči dostanou mapu (resp. mapy - při milosrdnosti orgů bude mapa dublovaná turistická-katastrální) s označenými kontrolami. Kontroly jsou označeny čísly a spojeny spojnicemi, trať je nutno projít v uvedeném pořadí! Nicméně, v některých případech bude pro další postup nabídnuto více alternativ (kontrol), správná je však pouze jedna z nich. Na kontrole, která této "vidlici" předchází bude umístěna šifra, jejíž vyluštění by vám mělo napovědět na kterou z možností se vydat. Můžete se rozhodnout, zda chcete luštit šifru, nebo jednoduše oběhat všechny nabízené alternativy. I na "špatných" volbách bude umístěna kontrola (výše popsaná kartička + reflex) společně s informací, že jste vedle.
Cílem je proběhnout v co nejrychlejším čase všechny kontroly (samozřejmě, stačí jen ty správné) a nalepit lepičky na nich umístěné do průkazky, kterou dostanete na startu.

Příklad: Tým frikulín doběhl na kontrolu číslo 2. Dále má na výběr z možností 3a, 3b a 3c. Na kontrole 2 si bere 2 exempláře šifry a usazuje se kus opodál. Šifra není těžká, po vyluštění hesla "zřícenina" tým vyráží k alternativě 3c, která je umístěna na zřícenině hradu. BINGO! Tady je čeká další šifra, která ale vypadá dost nepřátelsky. Jelikož varianty 4a, 4b a 4c nejsou moc daleko od sebe, rozhoduje se tým proběhat všechny. Správná varianta je, samozřejmě, až ta poslední. Co naplat! Dále si tým odpočine od luštění, neboť kontrola 5 je pouze jedna, takže namapuje a peláší jak nejrychleji to jde....

Hodnocení: rozhoduje čas proběhnutí celé trasy, upravený o bonusy, které lze získat vyluštěním určených šifer (bude to na nich napsáno). Tým, kterému chybí jedna (nebo více) kontrol bude v této etapě diskvalifikován.


Pravidla plaveckého paměťáku:

Týmy mají za úkol překonat cca 50ti metrový plavecký úsek, na jehož konci čeká cca 60 samostatných indicií. Hráči ma jí za úkol si jich co nejvíce zapamatovat a po návratu (opět přeplavání 50ti metrového úseku) zapsat do karty týmu. Po vystoupení z vody do prostoru s indiciemi platí zákaz mluvení, a to i mezi členy jednoho týmu. Z donesených indicií mají týmy za úkol sestavit cílové heslo. Limit pro etapu je jedna hodina.

Hodnocení: U týmů, které do limitu vyluští heslo rozhoduje o pořadí čas. U týmů, které do skončení limitu heslo nevyluští rozhoduje počet přinesených indicií

Upozornění: V této disciplíně neplatí zákaz rozdělování, je na týmech jakou strategii zvolí. Klidně se mohou rozdělit na "plavce" a "luštiče", přičemž luštič ani nevleze do vody. Ale uznejte, nebyla by to škoda...? (a navíc: fakt je váš parťák taková korba i bedna zároveň?;)


Celkové hodnocení

Za každou etapu se udělují body podle pořadí. První získá tolik bodů, kolik bude týmů, každý další pak o bod méně. Poslední získává 1 bod. Diskvalifikovaný tým nezískává nic. O konečném pořadí rozhoduje prostý součet bodů z etap.

TĚŠÍM(E) SE NA VÁS!
SPORTU ZDAR, ŠIFRATLONU ZVLÁŠTĚ!

pondělí 18. července 2011

....a začínáme přitvrzovat!
Přesto se však najdou takoví, kteří se nezalekli a do hry se již přihlásili. Prvním přihlášeným týmem je tým

Máťovci

Následujte jeho příkladu!

...a pokud byste STÁLE JEŠTĚ chtěli tričko, tak nějaká budou k sehnání i na místě, ovšem v omezeném počtu i výběru velikostí.

Těm, kteří již ladí formu a stále se ještě oficiálně nepřihlásili nezbývá než popřát, aby vzali do hrsti odvahu, do druhé klávesnici a poslali přihlášku s nezbytnými údaji na fricco@seznam.cz. A vezměte s sebou k té klávesnici rovnou i své přátele a známé - míst ve startovce do vyčerpání kapacity je stále ještě dost!

středa 29. června 2011

Nadešel čas říci si něco o vybavení, abyste ho do dne pořádání hry mohli, stejně jako svou fyzičku, řádně vytunit.
Herní kostým (viz pán na obrázku) povinný není, týmy, které si pořídí cool vtipný týmový vohoz budou odměněny potleskem (již na startu), ale žádné body navíc, nebo jinou výhodu ve hře jim to nezajistí.

Co však povinné je:

PRO KAŽDÉHO HRÁČE
1. Provozuschopné kolo. Stačí silniční. Za technický stav kola si odpovídá každý sám.
2. Baterka, nejlépe čelovka.
3. Běhací boty - ideálně maratonky nebo crossky.
4. Plavky.
5. Mobilní telefon. Pokud ten váš nezná hodiny, tak ještě hodinky na ruku.

PRO TÝM
1. Buzola.
2. Tužka a papír.
3. Pumpička na kolo.

Co je velmi silně doporučené:

1. Cyklistický batůžek, který si vezmete na úvodní etapu a potom i na druhou - běžeckou - etapu. Stejně dobrou kombinací může být např. brašny-camel bag nebo brašny - batůžek
2. Jídlo a pití (doporučuje se malá "běhací" flaštička), které budete potřebovat během etap, musli tyčinky, carbošneky, čabajky... Orgové zajišťují jídlo (v ceně startovného) mezi 1. a 2. etapou (večeře - pravděpodobně polívka a těstovinový salát) a mezi 2. a 3. etapou (snídaně - buchty, marmeláda, čaj, kafe). Ze základny je to docela daleko k civilizaci/ hospodě/ obchodu, takže bez čeho se neobejdete, to si vemte s sebou!
3. Oblečení na převlečení.
4. Spacák a karimatku. Stan není nutný - na spaní bude k dispozici podlaha ve stylové roubence. Na základně bude i vybavená kuchyň - varná konvice, plotýnka, hrnky, hrnce...
5. Boty na přezutí, které se rychle obouvají (sandály, jarmilky)
6. Záložní baterky.
7. Základní lékárnička (náplast - desinfekce - ibuprofen)
8. Lepení na kolo nebo náhradní duše.
9. Držák na mapu.
10. Šifrovací pomůcky. Stačí základní chlýftýmácká karta.

Co je naopak zakázané:

1. GPS (kromě GPS trackeru, určeného pouze pro záznam trasy).
2. Jakékoliv mapy a průvodce, jiné, než dostanete na startu od orgů.

Jak bude závod probíhat:

Přijedete v sobotu ráno vlakem do Ústí nad Orlicí. Odtud přesun na kolech v plné polní na místo startu, cca 10 km od vlaku. Na startu můžete nechat orgům věci, které na cyklo-etapu nepotřebujete (např. spacák a karimatku) a které byste si chtěli nechat odvézt na základnu. Možnosti orgů jsou omezené, takže se balte s rozmyslem! Fakultativně se dá dojet už v pátek večer do Rychnova nad Kněžnou, přespat na základně a v sobotu ráno vyrazit "polehku" na místo startu. Až se budete přihlašovat (!!! SIC), uveďte, kterou z variant preferujete.
Cíl rogainingu je na základně, start a cíl obou následujících etap také.
Vyhlášení výsledků se plánuje na cca 13hod v neděli.

A ještě...

Vzhledem k tomu, že pro přihlašování nebyly stanoveny termíny, nenutí vás nic k přihlašovací aktivitě. Každopádně, se zkracujícím se časem do startu hry nějaké termíny vypíšeme. Tak například tričko. Kdo chce tričko, a chce si být jistý, že dostane svoji velikost, má čas na rozmyšlenou do 15. července. Přihláška do závodu je k tomu tričku samozřejmost!

středa 15. června 2011

Zdá se, že minulý zápis o pravidlech byl pro začátek příliš velké sousto, neboť přihlášených týmů je stále ještě 0. Povzbudil dnešní strip vaši morálku? S postupem času budeme už jenom přitvrzovat! Nedělní selanku vám FOŠNA slíbit nemůže, zato vám ale slibuje nevšední zážitky ze tří perspektiv, zjednodušeně rečeno.

Šifry se pomalu dokončují a do konce týdne by měly dorazit k testerům. Tratě jsou v plné stavbě a jejich parametry začínají nabývat na přesnosti.

Bude vás očekávat:

6 hodin cyklistického rogainingu (při kterém najezdíte 60 - 100 km)
15 - 20 km nočního orienťáku na mapě 1:50 000
250 - 1200 m plavání v horské tůni. A dvojnásobek, pokud je váš parťák neplavec

Parametry se mohou ještě lehce poupravit, ale to by za vás testeři museli jÓ! orodovat. Mezi etapami budou 4 - 5 ti hodinové pauzy pro odpočinek, spaní a jídlo. Dokonale vyváženou závodní stravu zajistí orgové.

Aby motivace byla dokonalá, chystají se pro vás i výhry. Překvapení není vyloučeno! Každá etapa bude bodována zvlášť, pro určení celkového pořadí rozhoduje součet bodů.
1. cena: žlutý trikot vedoucího jezdce
2. cena: grafické originály
3. cena: prkno z FOŠNY
cena útěchy (pro tým s nejnižším počtem bodu, který závod nevzdá a dokončí všechny etapy): tekutá cena Friččiny vlastnoruční výroby

Nepropadejte apatii, místo kvalifikace se jen kvalifikovaně přihlašte!

pátek 27. května 2011

PRAVIDLA

Zatím pouze ta základní, která ale stačí k tomu, aby sis si udělal(a) obrázek co tě může na FOŠNĚ potkat a mohl(a) kvalifikovaně rozhodnout o své účasti..

Co je to FOŠNA?
FOŠNA je etapový outdoorový závod (zpestřený o nějaké ty šifry), nebo etapová šifrovačka (ve které rychlost přesunů hraje roli o něco málo větší než normálně). Záleží, jaká interpretace je vám milejší.

Jaké etapy vás čekají?
1. Cyklistický rogaining
2. Noční orienťák
3. Plavecký paměťák

Jak moc drsní na vás orgové budou?
Parametry tratí se tu na stránkách včas objeví. Obecně se dá říct, že tratě budou dlouhé zhruba jako klasický triatlon (1,5 km plavání, 42 km kolo, 10 km běh), akorát že vzdušnou čarou na mapě. Na délce tratí se rovněž projeví jak obratně umíte šifrovat.
Takže pokud vaše kecky ještě neviděly jarní bláto, kolo letos ještě nevyjelo z garáže a plavky vám pomalu, ale jistě sežrali moli, je nejvyšší čas a) začít trénovat, nebo b) projít si všechny šifry z letošní Bedny od golfu dál, a z té loňské pro jistotu taky.

Kdo se může FOŠNY zúčastnit?
Závodí dvoučlenné týmy. Minimální věk pro účast je 18 let, každý závodí na vlastní nebezpečí a zodpovědnost. Oba členové týmu musí umět jezdit na kole a alespoň jeden z týmu musí umět plavat. Start závodníků ve věku 15-18 let je povolen ve výjimečných případech a jen s parťákem starším 18ti let (ideálně člen rodiny - rodič, starší sourozenec...bude se řešit individuálně). Ve VELMI VÝJIMEČNÝCH případech je povolen také start týmů trojčlenných.

Kdy a kde se FOŠNA koná?
Závod probíhá o víkendu 13. -14. srpna v Podorlicku. Místo a čas startu budou včas zveřejněny, obecně na start bude možné dorazit i když vyjedete až v sobotu ráno vlakem z Prahy/ Brna a pojedete s kolem.

Platí se startovné?
Ano. Startovné bude použito pro uhrazení výloh spojených se hrou (vzhledem k tomu, že se jedná o nultý ročník - první pokus, nejsou tak úplně zanedbatelné). Startovné je 100 Kč/osoba a bude se vybírat na startu.

Jak se můžu přihlásit?
Konečně otázka, na kterou všichni zajisté čekali!
Přihlašuje se e-mailem na fricco@seznam.cz. V e-mailu uveďte název týmu, jména (popř. i přezdívky) obou členů a jejich data narození.

A ještě...
Pokud chcete FOŠNAtričko, napište do mailu, že byste o něho měli zájem a připište svoji velikost. Cena jednoho trička je 230 Kč.

Pro přemýšlivé, hloubavé a zaměstnané:
Pokud se vám už teď ježí z FOŠNY vlasy na hlavě, říkáte si, že bude asi problém dostat kolo do vlaku a v plavkách vypadáte blbě a vůbec...je právě tak akorát nejvyšší čas vyhradit si víkend 13.-14. srpna a sledovat tento blog. Časem se tu objeví (pro vás speciálně) vše podstatné.